Firma: Aldesa Polska Services Sp. z o.o.

- Mamy dla Ciebie 29 ofert

Specjalista ds. Obsługi Gwarancyjnej - branża...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Dbanie o obsługę gwarancyjną na wskazanych projektach,, Przyjmowanie i zgłaszanie usterek,, Obsługa korespondencji, Tworzenie listów,, Koordynowanie pracy podwykonawców,, Udział w odbiorze wykonanych prac,, Udział w.....

2022-05-15 15:40:29
Wczoraj z pracuj.pl

Koordynator Projektu IT

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Koordynacja projektu ITS w zakresie infrastruktury IT (sieć, serwery),, Koordynacja prac dostawców i podwykonawców,, Weryfikacja kompletności dostaw sprzętu: ilości, kompletnej dokumentacji, certyfikatów, WZ itp.,, Udział w.....

2022-05-15 14:40:25
Wczoraj z pracuj.pl

Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Prowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiska na projektach budowlanych oraz do Centrali firmy,, Pozyskiwanie potencjalnych kandydatów za pośrednictwem mediów społecznościowych,, Współpraca z agencjami rekrutacyjnymi,.....

2022-05-14 17:40:54
2 dni temu z pracuj.pl

Inżynier ds. Przetargów Kolejowych

pokaż opis

Zadania na stanowisku pracy: Sporządzanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej na roboty budowlane, Kalkulacje finansowe i analizy ryzyka pod kątem realizacji projektu, Weryfikacja i analiza kosztorysów, Współpraca z innymi działami przy pozyskiwa...

2022-05-14 11:02:49
2 dni temu z praca.pl

Specjalista ds. Ochrony Środowiska - projekt...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Realizacja polityki z obszaru ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami prawnymi (branża oil & gas),, Prowadzenie analiz, raportów i sprawozdawczości,, Współpraca z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym w obszarach ochrony.....

2022-05-13 17:40:49
3 dni temu z pracuj.pl

Specjalista Robót Sanitarnych

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Analiza dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami klientów (również w języku angielskim),, Wstępna ocena wykonawcza projektu,, Przygotowywanie wycen przetargowych, zestawień ilościowych, kalkulacja kosztów i cen.....

2022-05-13 09:40:26
3 dni temu z pracuj.pl

Specjalista ds. wycen (branża przemysłowa)

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Analiza zapytań ofertowych oraz wymagań klienta dotyczących projektu, również w języku angielskim,, Wstępna ocena wykonalności projektu,, Przygotowywanie wycen przetargowych, sporządzanie przedmiarów robót, kalkulacja.....

2022-05-11 12:40:46
5 dni temu z pracuj.pl

Program Rozwojowy dla Studentów i Absolwentów 

pokaż opis

Jeśli: Trudno jest Ci nakreślić swoją wizję przyszłej drogi zawodowej w branży technicznej, Chciałbyś zapytać eksperta, czy Twój pomysł na rozwój zawodowy ma sens, Nie do końca wiesz, jak wdrożyć w życie swoje plany zawodowe i szukasz wsparcia, Jeste...

2022-05-10 14:50:16
+1 lokalizacja
6 dni temu z praca.pl

Specjalista ds. Administracyjnych – Projekt...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Nadzór nad obiegiem dokumentacji na projekcie budowlanym,, Wprowadzanie dokumentów do systemu administracyjnego CIPRO,, Wsparcie w zarządzaniu flotą samochodową projektu,, Wsparcie administracyjne w biurze budowy,, Kontrola.....

2022-05-10 14:40:43
6 dni temu z pracuj.pl
Chcę otrzymywać podobne oferty na e-mail!

Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju

pokaż opis

Zadania: Prowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiska na projektach budowlanych oraz do Centrali firmy, Pozyskiwanie potencjalnych kandydatów za pośrednictwem mediów społecznościowych, Współpraca z agencjami rekrutacyjnymi, koordynacja działań...

2022-05-09 12:09:38
7 dni temu z praca.pl

Specjalista ds. Kadr i Płac

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Przygotowywanie dokumentów kadrowo-płacowych oraz prowadzenie akt osobowych,, Sporządzanie i weryfikacja list płac oraz przygotowywanie przelewów,, Rozliczanie czasu pracy,, Sporządzanie rocznych i miesięcznych deklaracji.....

2022-05-07 16:40:19
9 dni temu z pracuj.pl

Specjalista ds. Ochrony Środowiska - projekt...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Opracowanie, weryfikacja, aktualizacja, wdrażanie i nadzór nad dokumentacją systemową,, Realizacja polityki z obszaru ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami prawnymi (branża drogowa),, Prowadzenie analiz, raportów i.....

2022-05-06 12:40:27
10 dni temu z pracuj.pl

Kontroler Kosztów - projekt drogowy

pokaż opis

Twój zakres obowiązków: Nadzorowanie budżetu finansowego kontraktu, Współudział w tworzeniu budżetów rocznych oraz kwartalnych, a także bieżąca analiza ich wykonania, Przygotowywanie miesięcznych podsumowań finansowych i kwartalnych raportów ze szcze...

2022-05-04 09:30:03
12 dni temu z praca.pl

Specjalista ds. BHP

pokaż opis

Opis stanowiska: Organizowanie i przeprowadzanie kontroli w zakresie BHP, Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP, Udział w opracowywaniu i aktualizacji ocen ryzyka zawodowego, Aktualizacja procedur, instrukcji BHP i PPOŻ, sporządzanie raportów i anali...

2022-05-04 09:30:02
12 dni temu z praca.pl

Inżynier Biura Technicznego - projekt drogowy...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków: Współpraca z Kierownikami Branżowymi w zakresie dokumentów sprzedażowych, dokumentacji jakościowej, Wsparcie przy przygotowywaniu dokumentacji technicznej, Analiza dokumentacji technicznej, Raportowanie tygodniowe i miesięczne...

2022-05-04 09:30:02
12 dni temu z praca.pl

Kierownik ds. roszczeń

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Analiza dokumentacji związanej z roszczeniami (w tym pism, umów, dokumentacji przetargowej i rozliczeń),, Przygotowywanie roszczeń i związanej z nimi dokumentacji (w tym powiadomień, roszczeń okresowych i końcowych),,.....

2022-05-02 14:40:21
14 dni temu z pracuj.pl

Kierownik Robót Budowlanych

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Kierowanie wyznaczonym odcinkiem budowy, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego,, Prowadzenie i nadzór nad dokumentacją budowy,, Kontrolowanie podwykonawców zgodnie z.....

2022-05-01 09:40:16
15 dni temu z pracuj.pl

Kierownik Robót Sanitarnych

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników oraz organizacja pracy podległej brygadzie roboczej,, Uzupełnianie dokumentacji podwykonawczej,, Przeprowadzanie wycen poszczególnych etapów prac budowlanych,.....

2022-05-01 09:40:16
15 dni temu z pracuj.pl

Kierownik Budowy

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem,, Koordynowanie działań zapewniających bezpieczeństwo podczas wykonywania robót budowlanych,, Sporządzenie i opracowanie planu BIOZ, sporządzanie raportów,, Przygotowanie.....

2022-05-01 08:40:07
15 dni temu z pracuj.pl

Inżynier Robót Elektrycznych - Projekt kolejowy

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Przygotowywanie danych do harmonogramu robót i nadzór nad terminową realizacją,, Koordynacja robót elektrycznych oraz prac Podwykonawców w zakresie robót elektroenergetycznych w oparciu o wymagania kontraktu i dokumentację.....

2022-04-30 17:40:43
16 dni temu z pracuj.pl

Asystent / Asystentka Biura

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Obsługa administracyjna recepcji oraz biura,, Koordynacja obiegu dokumentów pomiędzy centralą a poszczególnymi budowami,, Obsługa gości i spotkań w salach konferencyjnych,, Obsługa centrali telefonicznej,, Organizacja.....

2022-04-30 14:40:34
16 dni temu z pracuj.pl

Inżynier Robót SRK - Projekt Kolejowy

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Przygotowywanie danych do harmonogramu robót i nadzór nad terminową realizacją,, Koordynacja robót sterowania ruchem kolejowym oraz prac Podwykonawców w zakresie robót elektroenergetycznych w oparciu o wymagania kontraktu i.....

2022-04-29 15:40:31
17 dni temu z pracuj.pl

Inżynier Biura Technicznego- projekt drogowy...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Współpraca z Kierownikami Branżowymi w zakresie dokumentów sprzedażowych, dokumentacji jakościowej,, Wsparcie przy przygotowywaniu dokumentacji technicznej,, Analiza dokumentacji technicznej,, Raportowanie tygodniowe i.....

2022-04-27 12:40:30
19 dni temu z pracuj.pl

Kontroler Kosztów- projekt drogowy

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Nadzorowanie budżetu finansowego kontraktu,, Współudział w tworzeniu budżetów rocznych oraz kwartalnych, a także bieżąca analiza ich wykonania,, Przygotowywanie miesięcznych podsumowań finansowych i kwartalnych raportów ze.....

2022-04-25 14:40:45
21 dni temu z pracuj.pl

Inżynier Budowy – Projekt Kolejowy

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Prowadzenie bieżących rozliczeń z Inwestorem i podwykonawcami różnych branż (w zależności od wykształcenia i dotychczasowego doświadczenia kandydata, będą to podwykonawcy z branży min.: torowej, elektrycznej, sanitarnej,.....

2022-04-24 17:40:35
22 dni temu z pracuj.pl

Inżynier Robót SRK (Projekt Kolejowy Ełk –...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Realizacja prac w oparciu o wymagania kontraktu i dokumentację techniczną,, Przygotowywanie harmonogramu robót i nadzór nad terminową realizacją,, Prowadzenie rozliczeń z inwestorem i podwykonawcami,, Opracowywanie.....

2022-04-21 16:40:36
25 dni temu z pracuj.pl

Inżynier Robót Elektrycznych (Projekt Kolejowy...

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Realizacja prac elektrycznych w oparciu o wymagania kontraktu i dokumentację techniczną,, Przygotowywanie harmonogramu robót i nadzór nad terminową realizacją,, Koordynacja robót elektrycznych,, Prowadzenie bieżących.....

2022-04-21 16:40:36
25 dni temu z pracuj.pl

Kierownik Robót Elektrycznych i AKPiA

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników oraz organizacja pracy podległej brygadzie roboczej,, Uzupełnianie dokumentacji podwykonawczej oraz sporządzanie raportów,, Przeprowadzanie wycen poszczególnych etapów.....

2022-04-21 08:40:09
25 dni temu z pracuj.pl

Inżynier Robót Drogowych

pokaż opis

Twój zakres obowiązków, Wykonanie zestawień cen robót budowlanych w sposób zgodny z polityką firmy,, Monitorowanie sprzedaży,, Przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji technicznej i sprzedażowej,, Pomoc w analizie kosztów i przygotowaniu.....

2022-04-16 16:40:23
30 dni temu z pracuj.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości

Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy Aldesa Polska Services Sp. z o.o.

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Już 65 794 użytkowników otrzymuje powiadomienia o ofertach pracy