ELEKTRYK

Miejsce pracy: Białystok
Region: Podlaskie
Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie,
- mile widziane Uprawnienia SEP kategorii E do 1 kV lub powyżej,
- wiedza z zakresu elektryki, automatyki, mechaniki, hydrauliki, pneumatyki, 
- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,

Oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę + premia,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
- pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie dokumentów (CV,
klauzulę o ochronie danych osobowych) wraz z podaniem nazwy stanowiska
na adres e-mail: rekrutacja@biaform.com.pl

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO)


 informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez
Kandydata są Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. z siedzibą przy ul. Dojlidy
Fabryczne 24, 15-566 Białystok.

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych oraz Kodeksu pracy
– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 108) w celu: a)
realizacji danego procesu rekrutacji, b) realizacji przyszłych procesów
rekrutacyjnych do pracy w Zakładach Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. w
Białymstoku.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji
oraz a) przez 6 miesięcy od dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego -
dla celu określonego w pkt 2 lit. a, b) przez 12 miesięcy od dnia złożenia
dokumentów aplikacyjnych - dla celu określonego w pkt 2 lit. b.

4. Kandydatowi przysługuje prawo do:  żądania od administratora dostępu do treści
swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia
danych.

5. Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do
cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą
elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i
jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne 

8. Dane osobowe Kandydata będą podlegały profilowaniu w
zakresie określenia predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności do wykonywania
zadań na określonym stanowisku pracy, bez powstania skutków prawnych po stronie
Kandydata, przy czym Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia w dowolnym
momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą
elektroniczną. 
Oferty pracy ZPS BIAFORM S.A. w Białymstoku

Aplikuj na stanowisko:
ELEKTRYK
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości