Dyspozytor centrali telefonicznej

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie
Opis stanowiska:

- Obsługa programu komputerowego do odbierania sygnałów alarmowych

- Kontakt telefoniczny z Klientami w zakresie odbieranych sygnałów z
obiektów monitorowanych (połączenia przychodzące i wychodzące bez
sprzedaży)

- Dbanie o wysoką jakość świadczonych usług


Wymagania:

- Dobra znajomość obsługi komputera

- Zaangażowanie do pracy

- Gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym

- Niekaralność

- Komunikatywność

- Mile widziane doświadczenie w telefonicznej obsłudze klienta

- Mile widziane zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej


Oferujemy:

- Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w renomowanej polskiej firmie

- Po okresie próbnym umowa o pracę

- Szkolenie przygotowujące do pracy na w/w stanowisku

- Ciekawą pracę z możliwością rozwoju zawodowego

- Miłą atmosferę w międzypokoleniowym zespole


Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.


Uwaga!

Prosimy o załączenie poniższej klauzuli w CV.

CV bez klauzuli nie będzie brane pod uwagę.


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych przez Simple Work Group Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego na stanowisko: Dyspozytor centrali telefonicznej.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych przez Simple Work Group Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A w celu przeprowadzenie kolejnych
procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Simple Work
Group Sp. z o. o.

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych


Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu
rekrutacji jest Simple Work Group Sp. z o. o., ul. Al. Jerozolimskie
212A, 02-486 Warszawa,

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

Simple Work Group Sp. z o. o.,, ul. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa,

3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na
pracowników Simple Work Group Sp. z o. o., na podstawie wyrażonej zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,

4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie
administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie
serwisowania i usuwania awarii;

5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.

6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich
danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie
żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
procesie rekrutacji prowadzonym przez Simple Work Group Sp. z o. o.
Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w
przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem
przetwarzanie jej danych osobowych.

8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest
obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o
przyjęcie kandydata do pracy.”

Oferty pracy Simple Work Group Sp. z o. o

Przedstawiciel Handlowy
godzinę temu z trojmiasto.pl
Przedstawiciel Handlowy
wczoraj z trojmiasto.pl
Przedstawiciel Handlowy
2 dni temu z trojmiasto.pl
Przedstawiciel Handlowy
2 dni temu z trojmiasto.pl
Przedstawiciel Handlowy
5 dni temu z trojmiasto.pl
Aplikuj na stanowisko:
Dyspozytor centrali telefonicznej
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości