Brygadzista Spalarni

Miejsce pracy: Ożarów
Region: Świętokrzyskie
Mo-BRUK S.A. jest wiodącą firmą w branży gospodarki odpadami w Polsce. Nasze usługi oferujemy zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Misją Mo-BRUK S.A. jest działalność proekologiczna oraz rozwój poprzez inwestycje w innowacyjne technologie przetwarzania odpadów. Dysponujemy 6 oddziałami, w tym dwoma instalacjami spalarni odpadów, dwoma zakładami produkcji paliw alternatywnych oraz dwoma zakładami przetwarzania odpadów nieorganicznych.

W związku z dynamicznym rozwojem Grupy Kapitałowej Mo-BRUK poszukujemy kandydatów gotowych podjąć prace w oddziale spółki w miejscowości Karsy 78, 27-530 Ożarów na stanowisko: Brygadzista Spalarni

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premia),
• dodatek frekwencyjny,
• pomoc przy wdrożeniu do pracy na stanowisku,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
• rozwój zawodowy,

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie,
• doświadczenie na podobnym stanowisku (mistrz, brygadzista),
• mile widziane uprawnienia na wózek widłowy, suwnicę
• znajomość zasad funkcjonowania zakładu produkcyjnego,
• umiejętność organizowania pracy w zespole,

Zakres obowiązków:
• bezpośredni nadzór nad pracownikami,
• nadzór nad właściwą eksploatacją maszyn i urządzeń,
• prowadzenie procesu termicznego przekształcania odpadów,
• nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów w zakresie bhp i p.poż oraz ich zaopatrzeniem w środki ochrony indywidualnej,

Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt pod numerem telefonu 18 441 - pokaż numer telefonu - 18 441 70 48, 691 - pokaż numer telefonu - 691 112 486 przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres email rekrutacja@mobruk.pl lub pozostawienie w oddziale firmy, Karsy 78, 27-530 Ożarów.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68, 33-322 Korzenna danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68, 33-322 Korzenna. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (18) 441 70 48, 691 - pokaż numer telefonu - 691 112 486. Możesz się z nami skontaktować także w następujący sposób: - poprzez e-mail: rodo@mobruk.pl

2. Inspektor ochrony danych: Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Mo-BRUK S.A. służy następujący adres email: rodo@mobruk.pl, Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby Mo-BRUK S.A. Niecew 68, 33-322 Korzenna

3. Cel i podstawy przetwarzania: W przypadku rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy natomiast inne dane, dobrowolnie podane przez Ciebie w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana przez Ciebie w dowolnym czasie. Podstawą prawną przetwarzania danych będą: art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy) art. 22¹ § 1-2 Kodeksu Pracy (przepis prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych innych niż wynikające z przepisu prawa) W sytuacji gdy Twoje stanowisko wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będziemy wymagali dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (podstawa prawna art. 10 RODO).

4. Odbiorcy danych: Odbiorcą Twoich danych będą nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Okres przechowywania danych: Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą: Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a) prawo do wycofania zgody, b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych, c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

7. Prawo wycofania zgody: W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

8. Prawo do wniesienia skargi: Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Informacja o wymogu podania danych: Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z Art. 6 ust. 1 lit. b i c jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

Oferty pracy Mo-Bruk S.A.

Specjalista ds. transportu
wczoraj z lento.pl
Specjalista do spraw transportu
tydzień temu z Centralna baza ofert pracy
Brygadzista Spalarni
3 tygodnie temu z lento.pl
Aplikuj na stanowisko:
Brygadzista Spalarni
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości