Automatyk

Miejsce pracy: Krzęcin
Region: Zachodniopomorskie
Zakres obowiązków:
-Bieżące rozwiązywanie problemów związanych z pracą układów automatyki maszyn i urządzeń w zakładzie,
-Monitorowanie oraz usprawnianie pracy maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych,
-Rejestracja i analiza powodów zatrzymań , awarii maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych,
-Sporządzanie raportów o stanie technicznym całego parku maszyn,
-Tworzenie i realizowanie harmonogramów okresowych przeglądów technicznych.

Wymagania:
-Posiadasz minimum wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne – profil automatyk/elektryk,
-Posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku,
-Posiadasz wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń,
-Umiesz korzystać z dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń (instrukcje, schematy, rysunki),
-Umiesz obsługiwać komputer,
-Posiadasz uprawnienia SEP do minimum 1 KV,
-Posiadasz znajomość sterowników PLC, Siemens, Omron,
-Jesteś gotowy do pracy zmianowej w środowisku całodobowym.

Oferujemy:
-Ciekawą i odpowiedzialną pracę,
-Wsparcie merytoryczne oraz szkoleniowe,
-Możliwość rozwoju zawodowego,
-Umowę o pracę na pełny etat
-Odzież ochronną
-Możliwość ubezpieczenia grupowego na życie
-Atrakcyjne wynagrodzenie
-Pracę w renomowanej firmie
-Premie oraz dodatki świąteczne
-Dojazd do pracy autobusem pracowniczym (z wybranych miejscowości)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma 2×3 S.A. ul. Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- iod@2×3.pl Martyna Motowidło
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
4) Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art.6, ust 1, lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, Art. 9, ust 2, lit b (na podstawie przepisu prawa)
5) Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe) na podstawie udzielonej przez Państwo zgody. Art.6, ust 1, lit. a
6) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
7) Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
8) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące.
9) Mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych;
• cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;
10) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
11) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oferty pracy 2x3 SA

Mistrz Działu Utrzymania Ruchu
miesiąc temu z lento.pl
INŻYNIER W DZIALE R&D
miesiąc temu z lento.pl
miesiąc temu z Nuzle
Aplikuj na stanowisko:
Automatyk
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości