Audytor wewnętrzny (nr. ref wzl.110.15.2021/saw)

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie
Zakres obowiązków:
- wspieranie prezesa PKN o charakterze doradczym, służące poprawie skuteczności zarządzania, w tym ocenie systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, w szczególności:
1. przygotowywanie w porozumieniu z Prezesem, rocznych planów audytu wewnętrznego w PKN, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki,
2. przeprowadzanie analizy ryzyka w celu identyfikacji obszarów ryzyka oraz sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości,
3. przeprowadzenie zadań audytowych zapewniających, przygotowywanie sprawozdań zawierających wyniki audytu wewnętrznego oraz prowadzenie czynności sprawdzających dotyczących działań podjętych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich wykonania,
4. wykonywanie czynności doradczych oraz przedstawianie opinii i wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania PKN,
5. składanie Prezesowi PKN sprawozdania z wykonania planu audytu informującego w szczególności o stopniu jego realizacji oraz ryzykach i słabościach kontroli zarządczej,
6. prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego,
7. przygotowywanie sprawozdań z oceny kontroli zarządczej.
Wymagania:
Wymagania konieczne:
Zawód: Audytor/Kontroler
Język: angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
Uprawnienia: Obsługa komputera, Pakiet MS Office

Wymagania pożądane:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne

Inne wymagania: Wymagnia:
1. wykształcenie wyższe.
2. prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240.
3. posiadanie jednego z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, CFE, CCSA, CFSA, CFA ,lub złożenie w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub uprawnień biegłego rewidenta, lub dwuletniej praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną , która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
4. bardzo dobra obsługa komputera.
5. umiejętność postępowania z dokumentami, w formie elektronicznej, wytworzonymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Mile widziane:
1. dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną , która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
2. język angielski na poziomie B1.
Obowiązki:
- wspieranie prezesa PKN o charakterze doradczym, służące poprawie skuteczności zarządzania, w tym ocenie systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, w szczególności:
1. przygotowywanie w porozumieniu z Prezesem, rocznych planów audytu wewnętrznego w PKN, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki,
2. przeprowadzanie analizy ryzyka w celu identyfikacji obszarów ryzyka oraz sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości,
3. przeprowadzenie zadań audytowych zapewniających, przygotowywanie sprawozdań zawierających wyniki audytu wewnętrznego oraz prowadzenie czynności sprawdzających dotyczących działań podjętych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich wykonania,
4. wykonywanie czynności doradczych oraz przedstawianie opinii i wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania PKN,
5. składanie Prezesowi PKN sprawozdania z wykonania planu audytu informującego w szczególności o stopniu jego realizacji oraz ryzykach i słabościach kontroli zarządczej,
6. prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego,
7. przygotowywanie sprawozdań z oceny kontroli zarządczej.

Pełna treść oferty i wymagane dokumenty: https://www.pkn.pl/o-pkn/praca-i-praktyki-w-pkn

Bliższe informacje: 22 556 76 59
Wynagrodzenie brutto:
od 3 000 PLN
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu:
0.5
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Pracodawca:
Polski komitet normalizacyjny
Miejsce pracy:
Świętokrzyska 14, 00-950 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie
Kontakt:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta
Numer telefonu:
22 556 76 59
Wymagane dokumenty:
https://www.pkn.pl/o-pkn/praca-i-praktyki-w-pkn
Data rozpoczęcia pracy:
01.11.2021
Data ważności ogłoszenia:
27.09.2021
Dodane przez:
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Identyfikator oferty:
StPr/21/11314
Ogłoszenie pochodzi z Centralna baza ofert pracy
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości