Asystent sędziego - konkurs nr 2/20

Miejsce pracy: Myślibórz
Region: Zachodniopomorskie
Zakres obowiązków:Zgodnie z art. 155 §1 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52) t.j. asystent sędziego wykonuje czynności zmierzające do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania oraz czynności w zakresie działalności administracyjnej sądów.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zatrudnienie kierowany do Prezesa Sądu
2. Własnoręcznie sporządzony Życiorys i własnoręcznie sporządzona informacja o przebiegu kariery zawodowej
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
4. Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
5. Oświadczenie, że jest się obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich
6. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów
7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisku wraz z klauzulą informacyjną (oświadczenia stanowią załączniki)
8. Ewentualne kopie świadectw pracy.
Wymagania:Wymagania konieczne:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), prawnicze, kierunek: Prawo
Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN
Rodzaj umowy:Umowa o pracę w zastępstwie
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy
Pracodawca:Sąd rejonowy w myśliborzu
Miejsce pracy: Niedziałkowskiego 6, 74-300 Myślibórz, powiat: myśliborski, woj: zachodniopomorskie
Osoba do kontaktu:Irena Obidowska
Kontakt:Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta
Numer telefonu:95 747 51 41
Wymagane dokumenty:Osoby zainteresowane winny złożyć w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Myśliborzu, ul. Niedziałkowskiego 6 lub przesłać za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 08 stycznia 2020 r. następujące dokumenty:1.Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego kierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Myśliborzu.2.Własnoręcznie sporządzony życiorys i własnoręcznie sporządzoną informację o przebiegu kariery zawodowej.3.Oświadczenie, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001roku Prawo o ustroju sądów powszechnych. 4.Aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.5.Oświadczenie, że jest się obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.6.Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.7.Zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisku wraz z klauzulą informacyjną (oświadczenia stanowią załączniki).8.Ewentualne kopie świadectw pracy.Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Data rozpoczęcia pracy:01.09.2020
Data ważności ogłoszenia:30.07.2020
Dodane przez:Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu
Identyfikator oferty:StPr/20/0510
Ogłoszenie pochodzi z Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości