Asystent rodziny

Miejsce pracy: Siedlce
Region: Mazowieckie
Zakres obowiązków:
Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku, umieszczonemu w pieczy zastępczej. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi. Wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Wymagania:
Wymagania konieczne:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Nauki o Rodzinie, Praca socjalna

Inne wymagania: ogólna znajomości przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, wysoka kultura osobista, samodzielności w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, uczciwość i sumienność, komunikatywność, empatia, zaangażowanie, kreatywność, odporność na sytuacje stresowe
Wynagrodzenie brutto:
od 2 800 PLN
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Pracodawca:
Miejski ośrodek pomocy rodzinie w siedlcach
Miejsce pracy:
Henryka Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce, powiat: m. Siedlce, woj: mazowieckie
Osoba do kontaktu:
Adam Kowalczuk
Kontakt:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, Godziny : 8.00 do 16.00
Numer telefonu:
25 794 30 01
Wymagane dokumenty:
Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: https://moprsiedlce.bip.e-zeto.eu/bip/145_moprsiedlce/fckeditor/file/Dokumenty/Nabor/2021//Asystent_Rodziny_2021.pdf
Data rozpoczęcia pracy:
18.10.2021
Data ważności ogłoszenia:
27.10.2021
Dodane przez:
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
Identyfikator oferty:
StPr/21/1943
Ogłoszenie pochodzi z Centralna baza ofert pracy

Oferty pracy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Pedagog
2 dni temu z Centralna baza ofert pracy
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości