Staż i praca po stażu w hotelu w Białej Podlaskiej

Miejsce pracy: Biała Podlaska
Region: Lubelskie
Stanowisko: pokojowa lub pracownica pomocnicza obsługi hotelowej.
Prosimy o pilny kontakt telefoniczny: 608 409 176, 608 622 527
lub mailowy: hotelas@hotelas.pl

INFORMACJA
o możliwości składania wniosków o zorganizowanie Staż u (art. 53 ust. 1 ustawy)
dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

(III nabór – PO WER)

Informujemy, iż w okresie od dnia 13 czerwca 2018r. do dnia 26 czerwca 2018r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie Staż y dla osób bezrobotnych.

Zasady organizacji Staż y:

1. Deklarowane zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończonym Staż u na

okres co najmniej 4 miesięcy w ramach umowy o pracę, tj.:

- w pełnym wymiarze czasu pracy,

- w niepełnym wymiarze czasu pracy ( nie mniejszym niż ½ etatu).

W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy do wniosku winno być dołączone oświadczenie osoby bezrobotnej o wyrażeniu zgody na przyjęcie zaproponowanej formy zatrudnienia po zakończonym Staż u.

2. Okres Staż u – 8 miesięcy (planowany termin rozpoczęcia Staż u - lipiec 2018r.).

3. Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej, nieuczestniczące w projekcie PO WER w poprzednich latach, niepracujące, niekształcące się w systemie dziennym, niekorzystające ze szkoleń ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie, z wyłączeniem bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych dłużej niż 2 m-ce.

4. Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne dla których został ustalony II profil pomocy.
Aplikuj na stanowisko:
Staż i praca po stażu w hotelu w Białej Podlaskiej
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości