Stanowisko: Referendarz

- 154 oferty pracy

Referendarz

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Warszawa

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów...

Referendarz

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Warszawa

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadańPraca administracyjno-biurowa: - obsługa komputera powyżej...

Referendarz

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Warszawa

Warunki pracyPraca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer...

Referendarz

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej... Warszawa 

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów...

referendarz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów -... Warszawa 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz ul...

Referendarz

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej... Warszawa 

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów...

referendarz

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej... Warszawa 

W Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Świadczeń z tytułu Bezrobocia w Departamencie Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

referendarz

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej... Warszawa 

W Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Świadczeń Rodzinnych i Bezskładkowych Świadczeń Opiekuńczych w Departamencie Koordynacji Systemów...

referendarz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów -... Warszawa 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz ul...

referendarz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów -... Warszawa 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Urząd...

referendarz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów -... Warszawa 

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Sprawiedliwości...

Referendarz

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych... Warszawa 

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań- Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze.-...

referendarz

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Procesowym w Departamencie Prawa Administracyjnego

referendarz

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych... Warszawa 

W Wydziale do Spraw Dotacji w Gabinecie Szefa Urzędu

Referendarz

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Warszawa 

Warunki pracy- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,- wysiłek fizyczny,- krajowe lub zagraniczne...

referendarz

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Wymiaru Przestrzennego w Departamencie Strategii Rozwoju

referendarz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów -... Warszawa 

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa...

Referendarz w Wydziale Wymiaru Przestrzennego

Warszawa 

Referendarz

Komenda Główna Policji w Warszawie Warszawa 

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- brakMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

referendarz

Komenda Główna Policji w Warszawie Warszawa 

W Zespole do spraw Ewidencji Wydziału Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej Biura Logistyki Policji

referendarz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów -... Warszawa 

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Komenda Główna Policji...

Referendarz

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Warszawa 

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe...

Referendarz statystyk

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Toruń 

Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki...

referendarz statystyk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów -... Toruń 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz statystyk Urząd Statystyczny...

referendarz

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Procesowym w Departamencie Prawa Administracyjnego

referendarz statystyk

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Toruń 

Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy

referendarz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów -... Warszawa 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Urząd Ochrony...

Referendarz

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów... Warszawa 

Warunki pracyPraca 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dzienniePraca na 6 piętrzeBudynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd...

Referendarz

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Warszawa

Warunki pracyPraca 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dzienniePraca na 6 piętrzeBudynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd...

Referendarz

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Warszawa

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów...