Stanowisko: Referendarz

166 ofert pracy

referendarzNowe

W Wydziale Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Departament Finansowania Sfery Budżetowej

Dzisiaj z Biuletyn informacji publicznej

referendarzNowe

W Wydziale Desygnacji 2 w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji

Dzisiaj z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w przygotowaniu i aktualiz

4 dni temu z infopraca.pl

Referendarz w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu...

4 dni temu z teraz-srodowisko.pl

referendarz

W Zespole Operacji Rynkowych, Departament Długu Publicznego

5 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

5 dni temu z infopraca.pl

referendarz

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

5 dni temu z infopraca.pl

referendarz

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współpracowanie z samorządowymi k

5 dni temu z infopraca.pl

referendarz

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

5 dni temu z infopraca.pl

referendarz

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zadanie 1: Prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospoda

5 dni temu z infopraca.pl

referendarz

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługiwanie interesantów, udzielanie informacji • kie

5 dni temu z infopraca.pl

referendarz

W Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności

6 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych w Biurze Informatyki i Łączności

6 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

W Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek z siedzibą w Lublinie

6 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

W Wydziale Wynagrodzeń, Budżetów Wojewodów, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Sportu oraz Turystyki, Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej

6 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

W Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

6 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

W Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

6 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz statystyk

Urząd Statystyczny we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz statystyk Urząd Statystyczny we Wrocławiu ul. Oławska 31 50-950 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie pracy przydzielone

6 dni temu z infopraca.pl

referendarz

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w pracach nad opracowaniem

6 dni temu z infopraca.pl

referendarz

W Wydziale Planowania i Analiz Budżetu Państwa, Departament Budżetu Państwa

7 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz statystyk

W Wydziale Badań Ankietowych

7 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestniczenie w procesie legisla

9 dni temu z infopraca.pl

referendarz

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie stanowiska Minist

9 dni temu z infopraca.pl

referendarz

W Zespole do Spraw Systemu Płatniczego, Departament Rozwoju Rynku Finansowego

10 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego

10 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

W Wydziale Koordynacji Polityki Europejskiej, Departament Współpracy Międzynarodowej

10 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udział w przygotowywaniu projektó

10 dni temu z infopraca.pl

referendarz

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referendarz Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w postępowani

10 dni temu z infopraca.pl

referendarz

W Wydziale ds. Świadectw Bezpieczeństwa i Przepisów w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego

11 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

W Zespole Klasyfikacji Budżetu Państwa, Departament Budżetu Państwa

11 dni temu z Biuletyn informacji publicznej
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości