Pracownik Socjalny

Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Region: Pomorskie
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański, pomorskie
Pracodawca:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
Data ważności:26.06.2018
Data rozpoczęcia:01.07.2018
Wynagrodzenie brutto: od 2 850 PLN
Rodzaj umowy:Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu:1
Zmianowość:jedna zmiana
Dodane przez:GUP w Gdańsku
Opis zadań:diagnozowanie środowiska, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji w celu udzielania pomocy, opracowywanie indywidualnych planów zaspokajania potrzeb osób w trudnych sytuacjach życiowych, organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej, prowadzenie pracy socjalnej, opracowywanie i realizowanie kontraktów socjalny, współpraca z organizacjami niosącymi pomoc osobom potrzebującym, wspieranie rodzin, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje inspirowanie działań samopomocowych w środowisku, pisanie programów mających na celu pozyskiwanie funduszy z dodatkowych źródeł, w tym ze środków unijnych, współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia podopiecznych.
Wymagania:wykształcenie - średnie ogólnokształcące

Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie zgodne z art. 116 i 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe: doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego, znajomość przepisów prawnych w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, umiejętność obsługi komputera, predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, obowiązkowość, terminowość, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Niepodległości 9, teren miasta Pruszcz Gdański. Kontakt tel.: 58 682- 27-55. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim, ul. Niepodległości 9 lub pocztą na adres z dopieskiem" Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego" w terminie do 26 czerwca 2018 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm).
Pracodawca zatrudni 5 osób.
Ogłoszenie pochodzi z Gdański Urząd Pracy
Aplikuj na stanowisko:
Pracownik Socjalny
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości