Piechcin_obiekt produkcyjny

Miejsce pracy: Barcin
Region: Kujawsko-pomorskie
Poszukujemy dozorcę na obiekt produkcyjny w Piechcinie.

System pracy: 6-18; 18-6

Zachęcamy do składania CV osoby z orzeczeniem.Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych przez
Grupa
Solid
Security Sp. z o. o.

z
siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego na stanowisko
pracownik
ochrony .


Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych przez
Grupa
Solid Security Sp. z o. o.
z
siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie
kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce
Grupa
Solid Security Sp. z o. o.a
także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych
osobowych o treści : Oświadczenie
dotyczące ochrony danych osobowychOświadczam,
iż zostałem poinformowany o tym że:1)
administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu
rekrutacji jest Grupa
Solid Security Sp. z o. o.,

ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,2)
kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:Grupa
Solid Security Sp. z o. o.,
,
ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,3)
dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych
naborach kandydatów na pracowników Grupa
Solid Security Sp. z o. o.

na
podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie,
której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,4)
odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie
administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w
zakresie serwisowania i usuwania awarii;5)
dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane
przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.6)
osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich
danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia.
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Grupa
Solid Security Sp. z o. o.
Ponadto
przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w
przypadkach określonych w art. 18 RODO.7)
osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem
przetwarzanie jej danych osobowych.8)
podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest
obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o
przyjęcie kandydata do pracy.
Aplikuj na stanowisko:
Piechcin_obiekt produkcyjny
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości