zaloguj|załóż konto
Dodaj za darmo ofertę ›
Stanowisko, słowo kluczowe lub nazwa firmy
Miejscowość, województwo
Pośredbictwo Przcy
tel: 669-194-734
  • Kategoria: Służba zdrowia
  • Lokalizacja: Warszawa
  • Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
  • Rodzaj pracy:Inna
  • Data publikacji oferty:2016-05-25

Opiekunki,Pielęgniarki - Niemcy, Wieka Brytania

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie

Opiekunki,Pielęgniarki- Domy Prywatne,DPS,Szpitale-Eu

POŚREDNICTWO Pracy KRAZ 11582 poszu­kuje opie­ku­nów, pra­cow­ni­ków zain­te­re­so­wa­nych opieką nad oso­bami star­szymi, z zabu­rze­niami psy­chicz­nymi lub z demen­cją, opieką palia­tywną, reha­bi­li­ta­cją, opieką nad oso­bami o ogra­ni­czo­nej zdol­no­ści rucho­wej i po prze­by­tym ura­zo­wym uszko­dze­niu mózgu.
Pra­co­dawca ofe­ruje:
• stałą umowę o pracę
• kon­ku­ren­cyjne zarobki
• stały roz­wój zawo­dowy
• pracę w sta­bil­nej i reno­mo­wa­nej fir­mie
• pracę w mię­dzy­na­ro­do­wym śro­do­wi­sku
• moż­li­wość począt­ko­wego zakwa­te­ro­wa­nia na tere­nie lub w pobliżu ośrodka
• ofertę rów­nież dostępną dla par
• dojazd pra­cow­nika z lot­ni­ska w Anglii lub Szko­cji do ośrodka
*Opłata za lot z Pol­ski do Anglii/Szkocji leży w gestii kandydata.

Główne wymogi to:
• zna­jo­mość języka angiel­skiego na pozio­mie śred­nio­za­awan­so­wa­nym
• chęć wyjazdu i pod­ję­cia sta­bil­nej i dłu­go­ter­mi­no­wej pracy w Wiel­kiej Bry­ta­nii
• umie­jęt­ność pracy w śro­do­wi­sku międzynarodowym

Poszukujemy osób z udokumentowanym doświadczeniem medycznym do pracy w Państwowych Szpitalach oraz Prywatnych Domach Opieki na terenie całej Wielkiej Brytanii. Oferujemy długoterminowe umowy o pracę, pomoc w zorganizowaniu wyjazdu oraz opiekę nad zatrudnionymi osobami.
Zakres obowiązków: Zakres czynności obejmuje standardową pracę wykonywaną przez pielęgniarzy/pielęgniarki taką jak:
- administracja i podawanie leków
- pomiar ciśnienia krwi
- dbanie o dobre samopoczucie i spełnianie podstawowych potrzeb chorych
- wypełnianie dokumentacji medycznej
Wymagania:
- wykształcenie medyczne potwierdzone dyplomem lub świadectwem ukończenia szkoły,
- znajomość języka angielskiego minimum B1
- pomagamy w procesie rejestracyjnym

Oferujemy:
- stałą i bezpieczną pracę
- atrakcyjne WYNAGRODZENIE
- pokrycie kosztów noclegu do 4 tygodni pobytu
- umowę o pracę na warunkach zatrudniania obcokrajowców w Wielkiej Brytanii
- pomoc i wsparcie na każdym etapie zatrudnienia


PIELĘGNIARKI - Praca Niemcy - od Z A R A Z POMOCE MEDYCZNE - SZPITALE i DPS OPIEKUNKI w DOMACH PRYWATNYCH

OFERTA DOTYCZY TERENU CAŁEJ POLSKI


OFERUJEMY PRACĘ NA TERENIE NIEMIEC

dla PIELĘGNIAREK/ PIELĘGNIARZY, POMOCY MEDYCZNEJ, OPIEKUNKOM W DOMACH PRYWATNYCH.


PROFIL

- UKONCZONA SZKOŁA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO , OPIEKUN ŚRODOWISKOWY/MEDYCZNY
- WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
- WYSOKIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
- OTWARTOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W GRUPIE
- TALENT ORGANIZACYJNY
-

WYNAGRODZENIE  ADEKWATNE  DO  POSIADANYCH  UMIEJĘTNOŚCI ( pielęgniarka od 14eu do19 eu brutto za godzinę plus dieta netto od 6 do15 eu za przepracowany dzień. Personel pomocniczy 9.95ue /godz., dodatkowo 10 eu, netto za przepracowany dzień.

OPIEKUN/KA OSÓB STARSZYCH

Miejsce pracy: Niemcy ,

Wymagania:
•doświadczenie w opiece
•komunikatywna znajomość języka niemieckiego (Niemcy) , angielskiego(Wielka Brytania)
•odpowiedzialność, ciepło i empatia wobec podopiecznych
•otwarta, serdeczna postawa wobec innych
•mile widziane prawo jazdy kat.B

Oferujemy:
•stabilne zatrudnienie
•atrakcyjne wynagrodzenie
•praca zgodna z predyspozycjami
•ubezpieczenie
•zakwaterowanie
•opiekę polskiego koordynatora

PŁACA DO 1400 EU. ZA M-C NETTO

Osoby zain­te­re­so­wane pro­simy o prze­sła­nie CV w języku angiel­skim , niemieckim lub polskim i w for­ma­cie WORD na adres mailowy: pracownikeu@interia.pl lub kontakt telefoniczny +48 669 194 734
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00


Serdecznie Z A P R A S Z A M Y do Współpracy

Prosimy o załączenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

Podobne oferty w Warszawie

Aplikuj na stanowisko:
Opiekunki,Pielęgniarki - Niemcy, Wieka Brytania
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany.Wpisz poprawny adres e-mail
Treść wiadmości jest wymagana. Treść wiadmości musi być dłuższa niż 5 znaków