Grybów trener + doradztwo zawodowe

Miejsce pracy: Grybów
Region: Małopolskie
Przeprowadzenie dla wskazanych UP indywidualnych spotkań z „Indywidualnej diagnozy potrzeb i potencjałów Uczestnika” oraz „Poradnictwa zawodowego” zgodnych z opisanym wyżej zakresem
merytorycznym i harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego.

2W przypadku „Indywidualnej diagnozy potrzeb i potencjałów Uczestnika” opracowanie dla każdego/każdej
UP formularza Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR), co pozwoli dopasować pomoc UP, odpowiednio do
jego sytuacji, potrzeb, możliwości oraz posiadanych kompetencji, tak by zwiększyć jego/jej szanse na włączenie
społeczne oraz zatrudnienie. Zajęcia w ramach ww. wsparcia będą prowadzone w formie spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym
w wymiarze 4 godzin zegarowych/1 UP - 2 spotkania po 2 godziny zegarowe każde, średnio 1-2 razy w tygodniu
- łącznie maksymalnie 144 godziny zegarowe

W przypadku „Poradnictwa zawodowego” przeprowadzenie Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych
UP i przygotowanie na jej podstawie raportu o każdym/każdej UP, a także prezentacji dotyczącej stereotypów
na rynku pracy w kontekście zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Poradnictwo zawodowe będzie prowadzone w formie spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym
w wymiarze średnio 3 godziny zegarowe/1 UP, podzielone na 2 spotkania po 1,5 godziny zegarowej, średnio
1 raz w tygodniu – łącznie maksymalnie 108 godzin

WYMAGANIA:
a) Wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego/psychologii/socjologii/pedagogiki lub
wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego/poradnictwa
zawodowego.
oraz
b) Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (w tym znajomość problematyki lokalnego rynku pracy) w
dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przez „min. 2-letnie doświadczenie zawodowe”
rozumie się min. 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych doradcy
zawodowego w przeciągu ostatnich 3 lat w łącznym wymiarze min. 210 godzin w przypadku „Indywidualnej
diagnozy potrzeb i potencjałów Uczestnika” i min. 160 godziny w przypadku „Poradnictwa zawodowego”.

30zl NETTO/h
Aplikuj na stanowisko:
Grybów trener + doradztwo zawodowe
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadmości jest wymagana. Treść wiadmości musi być dłuższa niż 5 znaków
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości