Franczyzobiorca SKLEPU ŻABKA

Miejsce pracy: Sandomierz
Region: Świętokrzyskie
TWOJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
NASZE WSPARCIE

Żabka to solidna i stabilna sieć. Już od 1998 roku odpowiadamy na potrzeby milionów Polaków, ułatwiając im codzienne życie. Rozwijając się razem z naszymi klientami, stworzyliśmy prężną sieć ponad 5000 małych i wygodnych sklepów Żabka. Jesteśmy pewnym partnerem w prowadzeniu biznesu. Nasza oferta franczyzowa skierowana jest do osób posiadających doświadczenie w handlu, jak i nowych przedsiębiorców na rynku.

FRANCZYZOBIORCA SKLEPU ŻABKA

Oferujemy:

• Przychód podstawowy 6500 zł, w przypadku prawidłowego wykonania umowy franczyzowej
• Marża minimum 5%
• Dodatkowy przychód za realizację celów sprzedażowych
• Dodatkowe premie i świadczenia
• W pełni wyposażony i zatowarowany sklep
• Stałe wsparcie w prowadzeniu sklepu

Od kandydatów na Franczyzobiorców oczekujemy:

• Gotowości do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
• Przedsiębiorczości
• Umiejętności kierowania zespołem
• Pozytywnego nastawienia do klienta
• Zaangażowania, optymizmu i motywacji do pracy
• Znajomości obsługi komputera
• Minimalnego wkładu finansowego na pokrycie kosztów w pierwszym miesiącu prowadzenia działalności

Twoja niezależność finansowa i zawodowa jest na wyciągnięcie ręki!

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żabka
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894
Poznań. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez
adres e-mail: sekretariat@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem:
https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563
700 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator będzie przetwarzał następujące Pani / Pana
dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:•             Przeprowadzenia
czynności zmierzających do zawarcia umowy o współpracę franczyzową Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych
jest:·        
niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:•             współpracownicy
administratora•             dostawcy
usług IT Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
konieczny do zawarcia umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych
oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE Pani / Pana zwykłego
pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza  przepisy prawa.Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest
konieczne do jej zawarcia– bez podania danych osobowych nie jest możliwe
zawarcie umowy współpracy franczyzowej.Aplikuj na stanowisko:
Franczyzobiorca SKLEPU ŻABKA
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości