Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

- 31 ofert pracy

Starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

Warunki pracy- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.- możliwość...

starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Spraw Europejskich w Departamencie Współpracy z Zagranicą

Starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

Warunki pracy- Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;- Możliwość poruszania się po budynku przystosowanym...

starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Postępowań Administracyjnych w Departamencie Kontroli

starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Infrastruktury Technicznej w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego

starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Współpracy Międzyoperatorskiej w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego

specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Współpracy Międzyoperatorskiej w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego

Specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Bydgoszcz 

Warunki pracy- Praca w siedzibie urzędu – na drugim piętrze (dostęp schodami zewnętrznymi lub windą przystosowaną dla osób niepełnospranych);-...

specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Bydgoszcz 

W Wydziale Spraw Konsumenckich w Delegaturze w Bydgoszczy

konsultant

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Elektronizacji w Biurze Dyrektora Generalnego

starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Zespole Wsparcia Technicznego w Biurze Informatyki

specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Ofert Ramowych i Kosztów w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego

główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Metod Ilościowych w Departamencie Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Ofert Ramowych i Kosztów w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego

starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Zwalczania Zakłóceń w Delegaturze w Warszawie

specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Metod Ilościowych w Departamencie Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Ofert Ramowych i Kosztów w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego

starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Obowiązków Regulacyjnych w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego

specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Analiz Telekomunikacyjnych w Departamencie Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Infrastruktury Technicznej w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego

główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Kontroli Pocztowej w Departamencie Rynku Pocztowego