Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

73 oferty pracy
Oferta sponsorowana

Koordynator ds. BHP

Opis stanowiska weryfikacja wymaganej dokumentacji od podwykonawców, prowadzenie szkoleń w zakresie bhp, udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego i dla realizowanego przedsięwzięcia, współudział w opracowywaniu i wprowadzaniu procedur, instrukcji...

infopraca.pl
Oferta sponsorowana

Specjalista ds. Ofertowania - branża ogólnobudowlana

Opis stanowiska analizowanie dokumentacji i wymagań technicznych związanych z procedurą przygotowania oferty, wysłanie zapytań ofertowych do dostawców branżowych, sporządzanie zestawień porównanych otrzymanych ofert i ich analiza, komunikacja z dosta...

infopraca.pl
Oferta sponsorowana

Inżynier Budowy

Opis stanowiska nadzorowanie procesu realizacji w zakresie robót budowlanych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną oraz harmonogramy; rozwiązywanie problemów technicznych, kontrolowanie podwykonawców w zakresie wykonywania prac zap...

infopraca.pl

Specjalista ds. finansowo-ekonomicznych

Opis stanowiska wsparcie zespołu inżynierskiego poprzez prowadzenie spraw ekonomiczno-finansowych projektu, ewidencjonowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym oraz właściwych rejestrach, wystawianie faktur sprzedaży oraz monitorowanie terminó...

4 dni temu z infopraca.pl

Specjalista ds. Przygotowania Produkcji

Opis stanowiska analizowanie dokumentacji technicznej związanej z procedurą wyboru dostawców i podwykonawców, przygotowywanie planu zakupu, tworzenie zapytań ofertowych; analiza porównawcza ofert, prowadzenie negocjacji techniczno-finansowych z poten...

4 dni temu z infopraca.pl

Inspektor/Specjalista ds. Badań i Rozwoju

Udział w projektach badawczo-rozwojowych dotyczących m.in. kompozytów FRP w mostownictwie oraz poprawy efektywności energetycznej budynków,współudział w budowie instalacji demonstracyjnych projektów:.....

5 dni temu z erecruiter.pl

Kierownik Robót Budowlanych

Nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy,nadzór i odpowiedzialność za pracę podległego zespołu,nadzór i koordynacja.....

6 dni temu z erecruiter.pl

Specjalista ds. finansowo-ekonomicznych

Wsparcie zespołu inżynierskiego poprzez prowadzenie spraw ekonomiczno-finansowych projektu, ewidencjonowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym oraz właściwych rejestrach,wystawianie faktur.....

6 dni temu z erecruiter.pl

Kierownik Robót Elektrycznych

Udział w realizacji zadań ofertowych, w tym: analiza dokumentacji przetargowej, przygotowywanie wycen, optymalizacja kosztów, zbieranie ofert, przygotowywanie tabel porównawczych, opracowywanie propozycji.....

7 dni temu z erecruiter.pl

Kierownik Robót Sanitarnych

Udział w realizacji zadań ofertowych, w tym: analiza dokumentacji przetargowej, przygotowywanie wycen, optymalizacja kosztów, zbieranie ofert, przygotowywanie tabel porównawczych, opracowywanie propozycji.....

7 dni temu z erecruiter.pl

Kierownik Budowy

Prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym, procedurami firmowymi oraz wymogami kontraktu,nadzorowanie opracowań: harmonogramu realizacji i finansowego.....

7 dni temu z erecruiter.pl

Specjalista ds. Warunków Kontraktowych

Podejmowanie wszelkich dopuszczalnych działań w celu obrony interesów Wykonawcy,opracowywanie roszczeń Wykonawcy w ramach kontraktów na roboty budowlane,śledzenie sytuacji na budowach, raportowanie.....

8 dni temu z erecruiter.pl

Inspektor/Specjalista ds. Badań i Rozwoju

Zakres zadań: udział w projektach badawczo-rozwojowych dotyczących m.in. kompozytów FRP w mostownictwie oraz poprawy efektywności energetycznej budynków, współudział w budowie instalacji demonstracyjnych projektów: , http://www.createproject.eu, opty...

8 dni temu z infopraca.pl
Chcę otrzymywać podobne oferty na e-mail!

SPECJALISTA DS. PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA

Opis stanowiska zapewnienie bieżącego planowania i raportowania postępu prac na budowie, opracowywanie harmonogramu zgodnie z przyjętymi wytycznymi i zasadami harmonogramowania, tworzenie, aktualizowanie i wprowadzanie zatwierdzonych zmian w harmonog...

11 dni temu z infopraca.pl

SPECJALISTA DS. PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA

Zapewnienie bieżącego planowania i raportowania postępu prac na budowie,opracowywanie harmonogramu zgodnie z przyjętymi wytycznymi i zasadami harmonogramowania,tworzenie, aktualizowanie i wprowadzanie.....

12 dni temu z erecruiter.pl

Kierownik ds. Technicznych

Wsparcie techniczne w realizowanym kontrakcie/kontraktach,kontrola i nadzór nad procesem projektowym i na etapie realizacji,przeprowadzanie procesu sprzedaży robót do Zamawiającego,ścisła współpraca.....

12 dni temu z erecruiter.pl

Zastępca Kierownika Kontraktu

Wsparcie przy analizie budżetu ofertowego oraz przygotowywanie budżetu realizacyjnego budowy,wsparcie kierownika kontraktu w zarządzaniu finansowym,wsparcie w opracowywaniu projektu organizacji robót.....

13 dni temu z erecruiter.pl

Kierownik Działu Administracji

Negocjowanie warunków umów z dostawcami materiałów, mediów i floty samochodowej,negocjowanie warunków najmu biurowca Spółki i nadzór nad realizacją umowy, koordynowanie bieżącego funkcjonowania.....

13 dni temu z erecruiter.pl

Koordynator ds. BHP

Weryfikacja wymaganej dokumentacji od podwykonawców,prowadzenie szkoleń w zakresie bhp,udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego i dla realizowanego przedsięwzięcia,współudział w opracowywaniu.....

13 dni temu z erecruiter.pl

Praktykant - Inżynier Budowy

Udział w koordynowaniu zamówień sprzętu, transportu, materiałów i usług na budowieudział w przeprowadzaniu odbiorów robót, wykonywaniu obmiarów i rozliczeń wykonywanych robótprzygotowywanie.....

14 dni temu z erecruiter.pl

Praktykant - Inżynier Budowy

Udział w koordynowaniu zamówień sprzętu, transportu, materiałów i usług na budowieudział w przeprowadzaniu odbiorów robót, wykonywaniu obmiarów i rozliczeń wykonywanych robótprzygotowywanie.....

14 dni temu z erecruiter.pl

Specjalista ds. Umów

Analizowanie umów z Zamawiającym,przygotowywanie umów i zleceń dla Podwykonawców / Dostawców na bazie karty wyboru dostawcy oraz zapotrzebowania zakupów, sprawdzanie dokumentów obiegowych umów,prowadzenie.....

15 dni temu z erecruiter.pl

Specjalista ds. Kontrolingu/Koordynator ds. Kontrolingu

Nadzorowanie czynności związanych z zamknięciem w SAP,przygotowywanie raportów zbiorczych i zestawień na potrzeby zarządu oraz dyrektorów obszarów,współtworzenie budżetu, prognoz oraz weryfikacja.....

17 dni temu z erecruiter.pl

Robotnik budowlany

Umowa o pracę na okres próbny Wynagrodzenie brutto od 525 PLN Zakres obowiązków Wykonywanie prac konserwatorskich na polecenie kierownictwa budowy wykonywanie prac ogólnobudowlanych zaopatrzenie w potrzebne materiały...

17 dni temu z Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Kierownik Robót Branżowych Oddziału

• koordynacja robót branżowych w zakresie zadań ofertowych i realizacji kontraktów oraz nadzór nad procesem zakupów wyrobów i usług branżowych Oddziału• bieżąca koordynacja wycen branżowych.....

18 dni temu z erecruiter.pl

Główny Specjalista ds. Ofertowania (branża...

Prowadzenie procesu przygotowania oferty zgodnie z procedurami firmy i zasadami rynku,analizowanie dokumentacji i wymagań technicznych przetargu,przygotowywanie pytań do zamawiającego i analiza odpowiedzi,przygotowywanie.....

20 dni temu z erecruiter.pl

Stażysta - Inżynier ds. Ofertowania (branża...

Analizowanie dokumentacji technicznej, instrukcji, wymagań technicznych zawartych w SIWZ,opracowywanie przedmiarów robót,wysłanie zapytań ofertowych, analizowanie ofert dostawców,praca w programie.....

20 dni temu z erecruiter.pl

Koordynator budowy ds. BIM

Administrowanie cyfrowym modelem oraz dokumentacją budowy:- sprawdzanie dokumentacji projektowej- kontrola jakości i aktualności modeli BIM- sporządzanie dokumentacji budowy i aktualizacja modeli.....

20 dni temu z erecruiter.pl

Specjalista ds. Ofertowania - branża ogólnobudowlana

Opis stanowiska analizowanie dokumentacji i wymagań technicznych związanych z procedurą przygotowania oferty, wysłanie zapytań ofertowych do dostawców branżowych, sporządzanie zestawień porównanych otrzymanych ofert i ich analiza, komunikacja z dosta...

20 dni temu z infopraca.pl

Kierownik Budowy

Opis stanowiska prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym, procedurami firmowymi oraz wymogami kontraktu, nadzorowanie opracowań: harmonogramu realizacji i finansowego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowi...

20 dni temu z infopraca.pl

Specjalista ds. Ofertowania - branża ogólnobudowlana

Analizowanie dokumentacji i wymagań technicznych związanych z procedurą przygotowania oferty,wysłanie zapytań ofertowych do dostawców branżowych,sporządzanie zestawień porównanych otrzymanych.....

21 dni temu z erecruiter.pl

Kierownik Budowy

Prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym, procedurami firmowymi oraz wymogami kontraktu,nadzorowanie opracowań: harmonogramu realizacji i finansowego.....

21 dni temu z erecruiter.pl

Kierownik Kontraktu

Nadzór nad jakością, terminowością i dyscypliną finansową prowadzonych prac w trakcie realizacji kontraktu, analizowanie budżetu ofertowego oraz przygotowywanie budżetu realizacyjnego budowy.....

21 dni temu z erecruiter.pl
Oferta sponsorowana

Inżynier Budowy

Opis stanowiska nadzorowanie procesu realizacji w zakresie robót budowlanych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną oraz harmonogramy; rozwiązywanie problemów technicznych, kontrolowanie podwykonawców w zakresie wykonywania prac zap

infopraca.pl
Oferta sponsorowana

Specjalista ds. Finansowo-Ekonomicznych

Opis stanowiska wsparcie zespołu inżynierskiego poprzez prowadzenie spraw ekonomiczno-finansowych projektu, ewidencjonowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym oraz właściwych rejestrach, wystawianie faktur sprzedaży oraz monitorowanie terminó

infopraca.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości

Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Już 61 709 użytkowników otrzymuje powiadomienia o nowych ofertach pracy