Firma: Ministerstwo Środowiska w Warszawie

- 29 ofert pracy

Starszy specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

Warunki pracyMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • praca na parterze, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do...

starszy specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Księgowości i Płac Biura Finansowego

Starszy specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz• zagrożenie...

starszy specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Ewaluacji i Analiz w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

sekretarz

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Departamencie Prawnym

specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Zespole do spraw Ochrony Warstwy Ozonowej i Systemów Zarządzania Środowiskowego Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu

specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Parków Narodowych w Departamencie Ochrony Przyrody

radca prawny

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Wydziale do spraw Legislacji Departamentu Nadzoru Geologicznego

radca prawny

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Legislacji i Ochrony Złóż Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz

specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Spraw Europejskich w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

starszy inspektor

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Księgowości i Płac w Biurze Finansowym

referent prawny

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym

referent prawny

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym

radca ministra

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Udostępniania Informacji o Środowisku w Departamencie Zarządzania Środowiskiem

sekretarz

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Protokolarnym Biura Ministra

specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Wydziale do spraw Zarządzania Emisjami Gazów Cieplarnianych w Departamencie Ochrony Powietrza i Klimatu

specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Nieprawidłowości w Departamencie Funduszy Ekologicznych

starszy specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Zespole Ekoinnowacji i Technologii Środowiskowych Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

główny specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Wydziale do spraw Polityki Klimatycznej w Departamencie Ochrony Powietrza i Klimatu

specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Zespole do spraw Przepływów Finansowych i Rachunkowości w Departamencie Ekonomicznym

referent prawny

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Zespole Radców Prawnych do spraw Obsługi Prawnej i Procesowej w Departamencie Prawnym

specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Koordynacji Systemu i Nadzoru w Departamencie Funduszy Ekologicznych

specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Zespole do spraw Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji

specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Zespole Komunikacji Medialnej w Departamencie Edukacji i Komunikacji

specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie Warszawa 

W Wydziale Edukacji Ekologicznej w Departamencie Edukacji i Komunikacji