Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

46 ofert pracy

starszy specjalista

W Wydziale Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego

2 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

główny specjalista

W Wydziale Rachunkowości Zarządczej w Departamencie Budżetu i Efektywności Finansowej

2 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

specjalista

W Biurze Ochrony i Bezpieczeństwa Cyfrowego

4 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

W Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

9 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

audytor wewnętrzny

W Samodzielnym Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego

13 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

starszy specjalista

W Wydziale Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego

14 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

W II Wydziale ds. Aktualizacji Bazy Danych i Udzielania Informacji Organom Wymiaru Sprawiedliwości i Służbom w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

14 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

specjalista

W Wydziale do spraw Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

18 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

starszy specjalista

W Wydziale ds. Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich

21 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

starszy specjalista

W Wydziale ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

22 dni temu z Biuletyn informacji publicznej
Chcę otrzymywać podobne oferty na e-mail!

starszy specjalista

- administrator sieci Systemu Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości w Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

28 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

starszy specjalista

- administrator Mainframe Systemu Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości w Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

28 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

główny specjalista

W Wydziale Międzynarodowej Współpracy Prawnej w Sprawach Karnych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

29 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

specjalista

W Wydziale Adwokatury i Radców Prawnych w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

30 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

specjalista

W Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

30 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

W Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Administracyjno-Finansowym

35 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

specjalista

W Wydziale Rachunkowości Budżetowej w Biurze Administracyjno - Finansowym

46 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

specjalista

W Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

49 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

specjalista

W Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego

49 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

starszy specjalista

W Wydziale Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego

49 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

podreferendarz

W Kancelarii Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego

54 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

starszy specjalista

W Wydziale Nadzoru nad Zakładami dla Nieletnich i Opiniodawczymi Zespołami Sądowych Specjalistów, w skład którego wchodzi Zespół Specjalistów do spraw Kierowania do Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Ni

54 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

podreferendarz

W Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

56 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

główny specjalista

W Wydziale Obsługi Administracyjnej w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

56 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

główny specjalista

W Zespole ds. Mediacji w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich

58 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

W II Wydziale ds. Aktualizacji Bazy Danych i Udzielania Informacji Organom Wymiaru Sprawiedliwości i Służbom w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

59 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

specjalista

W Wydziale Prawnym w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

59 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

referendarz

W Wydziale Biegłych Sądowych, Doradców Restrukturyzacyjnych, Doradców Podatkowych, Biegłych Rewidentów i Rzeczników Patentowych w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

70 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

główny specjalista

W Wydziale Zarządzania Projektami w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

78 dni temu z Biuletyn informacji publicznej

główny specjalista

W Wydziale Zarządzania Projektami w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

78 dni temu z Biuletyn informacji publicznej
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości

Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Już 61 223 użytkowników otrzymuje powiadomienia o nowych ofertach pracy