Firma: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie

- 25 ofert pracy

Specjalista

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

Warunki pracyMinisterstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:• węzeł sanitarny przystosowany...

specjalista

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Zespole Koordynacji i Nadzoru w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji

specjalista

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Prawnym w Departamencie Polityki Przestrzennej

sekretarz

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji

specjalista

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Procesu Inwestycyjnego w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji

specjalista

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Efektywności Energetycznej i Kwalifikacji Zawodowych w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji

sekretarz

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji

specjalista

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Polityki Transportowej w Departamencie Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej

specjalista

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Orzecznictwa w Zakresie Lokalizacji Inwestycji 1 w Departamencie Lokalizacji Inwestycji

referendarz

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Kontroli w Departamencie Kontroli

główny specjalista

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Przekształceń Systemowych w Departamencie Polityki Przestrzennej

referendarz

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Departamencie Transportu Drogowego

specjalista

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Biurze Dyrektora Generalnego

referendarz

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Zespole Legislacji Zewnętrznej i Monitoringu w Departamencie Prawnym

specjalista

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Obsługi Finansowej Projektów UE w Departamencie Budżetu

naczelnik wydziału

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Inwestycji, Remontów i Obsługi Technicznej w Biurze Administracyjno-Finansowym

specjalista

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

referendarz

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Sekretariacie w Departamencie Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej

radca ministra

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Nadzoru i Analiz w Departamencie Lotnictwa

referendarz

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Departamencie Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej

referendarz

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Prawnym

referendarz

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Zespole ds. POWER i Instytutów Badawczych w Departamencie Polityki Przestrzennej

referendarz

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Dróg Płatnych w Departamencie Dróg Publicznych

referendarz

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Programów Drogowych w Departamencie Dróg Publicznych

specjalista

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa... Warszawa 

W Wydziale Uprawnień i Odpowiedzialności Zawodowej w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami