Firma: LimnusWork Sp. z o.o.

577 ofert pracy

DEKARZ/BLACHARZNowe

Zadania: Pokrywaniem i naprawianiem dach

Dzisiaj z gazetapraca.pl

OPERATOR CNC do maszyn TRUMATIC 500Nowe

Zadania: Obs ługiwanie maszyn i urz ądze ń TRUMATIC 500 Monitorowanie poprawnego funkcjonowania w/w urz ądze ń Oferujemy: Legalne zatrudnienie na niemieckich warunkach Pomoc polskiego koordynatora przez ca ły okres zatru

Dzisiaj z gazetapraca.pl

MONTER/SERWISANT FASADNowe

Zadania: Monta ż nowych fasad Demonta ż starych fasad Przygotowywanie powierzchni do monta żu Drobne prace ślusarskie Oferujemy: Legalne zatrudnienie na niemieckich warunkach Pomoc polskiego koordynatora przez ca ły okres zat

Dzisiaj z gazetapraca.pl

LAKIERNIK PROSZKOWY Z DOŚWIADCZENIEM BLACHARZA...Nowe

Zadania: Przygotowanie samochod

Dzisiaj z gazetapraca.pl

BLACHARZ SAMOCHODOWYNowe

Zadania: Wytwarzanie lub reperowanie cz ę ści tworz ących nadwozie i podwozie samochod

Dzisiaj z gazetapraca.pl

MONTER DO ŁODZI I JACHTÓWNowe

Zadania: Przymocowywanie listw pod łogowych Monta ż wiose ł Regulacja wiose ł Wykonywanie ł ącze ń kad łuba i pok ładu Monta ż z ł ącze ń śrubowych Oferujemy: Zatrudnienie na niemi

Dzisiaj z gazetapraca.pl

MONTER OKIEN I DRZWINowe

Zadania: Monta ż okien, drzwi i

Dzisiaj z gazetapraca.pl

PRACOWNIK DO OPIEKI NAD CIELĘTAMINowe

Zadania: Karmienie i dbanie o prawid łowe żywienie ciel ąt Czyszczenie sprz ętu do karmienia ciel ąt Opieka nad ciel ęciem Oferujemy: Legalne zatrudnienie na holenderskich warunkach Pomoc polskiego koordynatora przez ca

Dzisiaj z gazetapraca.pl

ELEKTRYK PRZEMYSŁOWYNowe

Zadania: Obs ługa budowy, rozwi ązywanie problem

Dzisiaj z gazetapraca.pl

WULKANIZATORNowe

Zadania: Wymiana opon samochodowych (monta ż, wywa żanie itp.) Zak ładanie i zdejmowanie alufelg, felg stalowych, opon Prace pomocnicze Oferujemy: Legalne zatrudnienie na niemieckich warunkach Pomoc polskiego koordynatora przez ca

Dzisiaj z gazetapraca.pl

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO WYSOKIEGO BOCZNEGO...Nowe

Zadania: Obs ługa w

Dzisiaj z gazetapraca.pl

BETONIARZNowe

Zadania: Prace przy rozbi

Dzisiaj z gazetapraca.pl

MONTER WENTYLACJINowe

Zadania: Monta ż instalacji wentylacji i klimatyzacji w nowych i starych budynkach Renowacja ci ąg

Dzisiaj z gazetapraca.pl

ZBROJARZNowe

Zadania: Przygotowanie i monta ż zbrojenia Wykonywanie konstrukcji no śnych budynk

Dzisiaj z gazetapraca.pl

PROGRAMISTA CNCNowe

Zadania: Obs ługa i/lub programowanie maszyn CNC np. frezarki, tokarki Znajomo ś ć sterowania numerycznego i ustawiania maszyn wed ług oprogramowania Sinumerik, Fanuc, Heidenhain i/lub Numroto Prawid łowy wyb

Dzisiaj z gazetapraca.pl

MONTER RUROCIĄGÓWNowe

Zadania: Monta ż ruroci ąg

Dzisiaj z gazetapraca.pl

OPERATOR MASZYN/MECHANIK MASZYN ROLNICZYCHNowe

Zadania: Naprawa i konserwacja maszyn rolniczych Oferujemy: Legalne zatrudnienie na niemieckich warunkach Pomoc polskiego koordynatora przez ca ły okres zatrudnienia Sta ł ą prac ę w oparciu o umow ę o prac ę z pe ł

Dzisiaj z gazetapraca.pl

MONTER RUROCIĄGÓW PRZEMYSŁOWYCHNowe

Zadania: Monta ż rur w bran ży petrochemicznej Oferujemy: Legalne zatrudnienie na holenderskich warunkach Pomoc polskiego koordynatora przez ca ły okres zatrudnienia Sta ł ą prac ę w oparciu o umow ę o prac ę z

Dzisiaj z gazetapraca.pl

POMOC DOMOWANowe

Zadania: Zajmowanie si ę gospodarstwem domowym (sprz ątanie, robienie zakup

Dzisiaj z gazetapraca.pl

PRACOWNIK DO BETONIARNINowe

Zadania: Monta ż i demonta ż szalunk

Dzisiaj z gazetapraca.pl

ELEKTRYK BUDOWLANY do instalacji elektrycznychNowe

Zadania: Konserwacja elektrycznych instalacji budynkowych Przegl ąd bezpiecze ństwa i skuteczno ści Uruchomienie zainstalowanego sprz ętu Przeprowadzanie napraw Oferujemy: Legalne zatrudnienie na niemieckich warunkach Pomoc polski

Dzisiaj z gazetapraca.pl

PARKIECIARZNowe

Zadania: Przygotowywanie, szlifowanie i szpachlowanie pod ło ża Wyk ładanie parkiet

Dzisiaj z gazetapraca.pl

MONTER URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH/SANITARNYCH/KLIMATYZACYJNYCHNowe

Zadania: Monta ż instalacji sanitarnych - grzewczych - klimatyzacyjnych w nowych i starych budynkach Renowacja ci ąg

Dzisiaj z gazetapraca.pl

POSADZKARZNowe

Zadania: Przygotowanie pod ło ża Wylanie, zacieranie oraz wyg ładzanie pod ło ża Prace wyko ńczeniowe Oferujemy: Legalne zatrudnienie na niemieckich warunkach Pomoc polskiego koordynatora przez ca ły okres zatrudnie

Dzisiaj z gazetapraca.pl

MONTER MEBLINowe

Zadania: Monta ż mebli w domach i biurach Oferujemy: Legalne zatrudnienie na niemieckich warunkach Pomoc polskiego koordynatora przez ca ły okres zatrudnienia Sta ł ą prac ę w oparciu o umow ę o prac ę z pe łny

Dzisiaj z gazetapraca.pl

CIEŚLA KONSTRUKCYJNYNowe

Zadania: Monta ż konstrukcji drewnianych, fasad, stalowych ram, prefabrykat

Dzisiaj z gazetapraca.pl

MONTER URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCHNowe

Zadania: Monta ż urz ądze ń ga śniczych - spryskiwaczy przeciwpo żarowych Rozk ładanie i monta ż rur pod w/w urz ądzenia w starych i nowych budynkach Ci ęcie i gwintowanie rur Prace monta żowe na rega

Dzisiaj z gazetapraca.pl

CIEŚLA SZALUNKOWY (PERI, DOKA)Nowe

Zadania: Stawianie szalunk

Dzisiaj z gazetapraca.pl

STOLARZ BUDOWLANYNowe

Zadania: Wykonywanie, konserwacja oraz montowanie konstrukcji drewnianych, w tym element

Dzisiaj z gazetapraca.pl

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIMNowe

Zadania: Realizowanie projekt

Dzisiaj z gazetapraca.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości