Firma: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

3 318 ofert pracy

Referent

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Referent Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Referent do spraw administracyjno - biurowych Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w WejherowieWarunki pracyPraca...

1 dni temu z gowork.pl

Starszy specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Starszy specjalista Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Starszy specjalista do spraw nadzoru nad zakładami pracy chronionej, zakładami aktywności zawodowej, turnusami rehabilitacyjnymi oraz...

1 dni temu z gowork.pl

Starszy referent

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Starszy referent Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Starszy referent do spraw wsparcia technicznego w Zespole Wsparcia Technicznego Wydziału Łączności i Informat...

1 dni temu z gowork.pl

Inspektor

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Inspektor Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw przetwarzania materiałów niejawnych w Komendzie Stołecznej PolicjiWarunki pracypraca administracyjno-biurowa...

1 dni temu z gowork.pl

Inspektor

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw ochrony obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody oraz projektów przyrodniczych w Wydzia...

1 dni temu z gowork.pl

Inspektor

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Inspektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Inspektor w Wydziale Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego Oddziału GDDKiA w PoznaniuWarunki pracyWarunk...

1 dni temu z gowork.pl

Starszy specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Starszy specjalista Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie Dyrektor generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Starszy specjalista do spraw wydawnictw NDAP oraz monitorowania i koordynacji działalności wydawniczej w Departame...

1 dni temu z gowork.pl

Inspektor weterynaryjny

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Zesp...

1 dni temu z gowork.pl

Inspektor weterynaryjny

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Inspektor weterynaryjny do spraw ds. bezpieczeństwa żywności zespół ds. bezpieczeństwa żywności...

1 dni temu z gowork.pl

Księgowy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Księgowy Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Księgowy do spraw płac w Dziale Płac w Izbie Administracji Skarbowej w OlsztynieWarunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i s...

1 dni temu z gowork.pl
Chcę otrzymywać podobne oferty na e-mail!

Główny specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Główny specjalista Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Główny specjalista do spraw obowiązków regulacyjnych w Wydziale Obowiązków Regulacyjnych w Departamencie Rynku Pocztowego...

1 dni temu z gowork.pl

Specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Specjalista Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Specjalista do spraw kontroli finansowo-gospodarczej w Wydziale KontroliWarunki pracypraca administracyjno-biurowa, praca przy...

1 dni temu z gowork.pl

Inspektor wojewódzki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Inspektor wojewódzki Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki SpołecznejWarunki pracyWiększość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;...

1 dni temu z gowork.pl

Inspektor

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Inspektor Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw archiwizacji dokumentów w Komendzie Stołecznej PolicjiWarunki pracypraca administracyjno-biurowa, praca przy...

1 dni temu z gowork.pl

Specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Specjalista Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Specjalista do spraw ( naliczania i windykacji należności ) w Sekcji Księgowości i Rozliczeń Pionu Główneg...

1 dni temu z gowork.pl

Specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Specjalista Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Specjalista do spraw archiwum zakładowego w Wydziale Archiwum Zakładowego i Obsługi Kancelaryjnej Biura Dyrektora GeneralnegoWarunki prac...

1 dni temu z gowork.pl

Specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Specjalista Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Specjalista w Kuratorium Oświaty w WarszawieWarunki pracyBudynek wielokondygnacyjny zaopatrzony w windę, ale nie w pełni dostosowaną d...

1 dni temu z gowork.pl

Starszy specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Starszy specjalista Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Starszy specjalista do spraw komunalizacji i regulacji stanów prawnych dróg w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Warunki...

1 dni temu z gowork.pl

Inspektor

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw opinii i uzgodnień przyrodniczych w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000Warun...

1 dni temu z gowork.pl

Podreferendarz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Podreferendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Podreferendarz do spraw Administracji Systemów Sekcja Administracji Systemów, Wydział Infrastruktury Teleinformatyczne...

1 dni temu z gowork.pl

Starszy specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Starszy specjalista Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Starszy specjalista do spraw planowania, analiz i sprawozdawczości programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”...

1 dni temu z gowork.pl

Radca prawny

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Radca prawny Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Radca prawny w Gabinecie Prezesa Warunki pracypraca biurowa przy komp...

1 dni temu z gowork.pl

Specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Specjalista Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Specjalista w Wydziale do spraw Funduszy Europejskich w Departamencie Strategii Transportu Warunki pracy•Ministerstwo zajmuje trzy bu...

1 dni temu z gowork.pl

Specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Specjalista Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Specjalista do spraw kontroli finansowo-gospodarczej w Wydziale KontroliWarunki pracypraca administracyjno-biurowa, praca przy...

1 dni temu z gowork.pl

Starszy referent

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Starszy referent Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Starszy referent do spraw obsługi bieżącej w Trzecim Dziale Obsługi Bieżącej w Urzędzie Skarbowym w OlsztynieWarunki pracyWarunki dotyczą...

1 dni temu z gowork.pl

Specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Biurze Finansowo-Księgowy...

1 dni temu z gowork.pl

Starszy specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Starszy specjalista Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Starszy specjalista do spraw dostępu do infrastruktury technicznej w Wydziale Infrastruktury Technicznej w Departamencie...

1 dni temu z gowork.pl

Starszy specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Starszy specjalista Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Starszy specjalista do spraw sprawozdawczości i analiz dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie w Wydziale Finansów i BudżetuWar...

1 dni temu z gowork.pl

Specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Specjalista Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Specjalista do spraw kontroli finansowo-gospodarczej w Wydziale KontroliWarunki pracypraca administracyjno-biurowa, praca przy...

1 dni temu z gowork.pl

Terenowy inspektor drogowy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Terenowy inspektor drogowy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Terenowy inspektor drogowy w Rejonie w Lesku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad...

1 dni temu z gowork.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości

Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Już 61 997 użytkowników otrzymuje powiadomienia o nowych ofertach pracy