Firma: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

3 318 ofert pracy

specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: specjalista Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: bierze udz...

1 dni temu z infopraca.pl

specjalista

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: specjalista ul. Gdańska 38 90-730 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikacja akt pos...

1 dni temu z infopraca.pl

starszy referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24,26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Pr...

1 dni temu z infopraca.pl

inspektor

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: inspektor Urząd Lotnictwa Cywilnego ul. Marcina Flisa 2 02-247 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawdzanie pod względem pop...

1 dni temu z infopraca.pl

podreferendarz

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: podreferendarz Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmuje i ewiden...

1 dni temu z infopraca.pl

główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: główny specjalista Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie projektów...

1 dni temu z infopraca.pl

starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu ul. Zygmunta Augusta 20 59-700 Bolesławiec Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: administ...

1 dni temu z infopraca.pl

starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadz...

1 dni temu z infopraca.pl

specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: specjalista Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: bierze udz...

1 dni temu z infopraca.pl

starszy referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: starszy referent Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24, 26 53-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: D...

1 dni temu z infopraca.pl
Chcę otrzymywać podobne oferty na e-mail!

starszy specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: starszy specjalista Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: tw...

1 dni temu z infopraca.pl

starszy inspektor

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: starszy inspektor Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych...

1 dni temu z infopraca.pl

referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referent Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76 80-831 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Do...

1 dni temu z infopraca.pl

Młodszy archiwista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Młodszy archiwista Archiwum Państwowe w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Młodszy archiwista w Oddziale III nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnymWarunki pracy- reprezentacja urzędu- wyjazdy służbowe- praca z mater...

1 dni temu z gowork.pl

Inspektor

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Inspektor Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Inspektor Referat Bezpieczeństwa i Higieny PracyWarunki pracyPraca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Stanowisko pracy zlok...

1 dni temu z gowork.pl

Specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Specjalista Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Specjalista specjalista w Wydziale Planowania Budżetu w Departamencie BudżetuWarunki pracyMinisterstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B”...

1 dni temu z gowork.pl

Referent

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Referent do spraw organizacyjno-administracyjnych sekretariat ( Wydział Organizacji i Nadzoru...

1 dni temu z gowork.pl

Starszy referent

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Starszy referent Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Starszy referent Wydział Kadr i Szkolenia Warunki pracy- praca administracyjno- biurowa- praca przy k...

1 dni temu z gowork.pl

Referent

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Referent Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Referent do spraw księgowości w Zespole do spraw finansowo-księgowychWarunki pracykomputer, bariery architektoniczneZakr...

1 dni temu z gowork.pl

Specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Specjalista do spraw asystent do spraw księgowości i rozliczania projektu POIiŚ pn. „Ochrona zagrożony...

1 dni temu z gowork.pl

Starszy asystent w laboratorium

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Starszy asystent w laboratorium Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Starszy asystent w laboratorium do spraw analiz m...

1 dni temu z gowork.pl

Specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Specjalista Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Specjalista w Wydziale Gospodarczym w Biurze Administracyjno-Gospodarc...

1 dni temu z gowork.pl

Inspektor

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Inspektor Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw ochrony roślin i techniki w Oddziale OławaWaru...

1 dni temu z gowork.pl

Specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Specjalista do spraw ochrony przyrody Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w WarszawieWydział Spraw...

1 dni temu z gowork.pl

Specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Specjalista Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Specjalista do spraw pozwoleń radiowych oraz obsługi Komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie rad...

1 dni temu z gowork.pl

Główny specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Główny specjalista Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Główny specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Samodzielne Stanowisko ds. Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w BIU...

1 dni temu z gowork.pl

Kontroler weterynaryjny

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Kontroler weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Kontroler weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds...

1 dni temu z gowork.pl

Starszy referent

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Starszy referent Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Starszy referent do spraw czynności sprawdzających Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Urzędzie Skarbowym w LubinieWarunki...

1 dni temu z gowork.pl

Specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Specjalista do spraw zamówień publicznych w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Lublinie Warunki pracyPracownik wykonuje więks...

1 dni temu z gowork.pl

Starszy referent

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba...pokaż opis

Starszy referent Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: Starszy referent do spraw postępowań podatkowych w Referacie Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Urzędzie Skarbowym w OlsztynieWarunki...

1 dni temu z gowork.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości

Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Już 61 997 użytkowników otrzymuje powiadomienia o nowych ofertach pracy