Firma: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

14 oferty pracy

Specjalista/Ekspert ds. Weryfikacji Wartości...

Dokonywanie weryfikacji wartości zabezpieczeń nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych Banku,współpraca z firmami zewnętrznymi specjalizującymi się w wycenie nieruchomości specjalistycznych..

6 dni temu z erecruiter.pl

Stanowisko ds. Raportowania Informacji Zarządczych

Projektowanie i aktualizacja szablonów raportów tworzonych na portalu kontrolingowym z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Intelligence,generowanie raportów kontrolingowych zgodnie z ustalonym..

8 dni temu z erecruiter.pl

Specjalista ds. Wspomagania Sprzedaży

Administrowanie rachunkami bankowymi Klientów,administrowanie rachunkami kredytowymi Klientów,rejestracja w systemie bankowym transakcji kredytowych/aneksów, zabezpieczeń, wpłat i spłat kredytów..

8 dni temu z erecruiter.pl

Administrator Aplikacji

Administracja aplikacjami biznesowymiAdministracja serwerami aplikacji ( w tym konfiguracja, utrzymanie, zapewnienie ciągłości działania w ramach zdefiniowanego SLA, wykonywanie testów technicznych)Instalowanie..

13 dni temu z erecruiter.pl

Specjalista ds. Przekazów w Obrocie Dewizowym

Realizacja przekazów za granicęPrzyjmowanie transakcji w obrocie dewizowym z banków krajowych i zagranicznychObsługa systemu SWIFT, EuroelixirEwidencja księgowa realizowanych transakcjiRealizacja..

13 dni temu z erecruiter.pl

Stanowisko ds. Ryzyka Koncentracji i Raportowania...

Opracowywanie analiz, sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu Banku, Rady Nadzorczej Banku i instytucji nadzorujących rynek bankowy w zakresie profilu ryzyka działalności kredytowej Banku,zarządzanie..

15 dni temu z erecruiter.pl

Ekspert ds. Zarządzania Ciągłością Działania...

Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania ciągłością działania Banku,nadzorowanie i koordynacja cyklicznych procesów związanych z weryfikacją i aktualizacją dokumentacji, w tym dbanie o..

15 dni temu z erecruiter.pl

Pracownik Zespołu Sprzedaży - Doradca Klienta...

Pozyskiwanie i obsługa Klientów biznesowych,budowanie i rozwijanie relacji z Klientami,opracowywanie indywidualnych ofert dostosowanych do potrzeb Klientów.prywatną opiekę medyczną,pracę w Banku..

15 dni temu z erecruiter.pl

Pracownik Zespołu Sprzedaży - Doradca Klienta...

Pozyskiwanie i obsługa Klientów biznesowych,budowanie i rozwijanie relacji z Klientami,opracowywanie indywidualnych ofert dostosowanych do potrzeb Klientów.prywatną opiekę medyczną,pracę w Banku..

21 dni temu z erecruiter.pl

Stanowisko ds. Raportowania Wierzytelności Trudnych

Przetwarzanie, analiza i weryfikacja przetwarzanych danych pochodzących z różnych źródeł, w tym umiejętność kwantyfikowania i kompilowania nowo pozyskanych danych,opracowywanie analiz i raportów..

23 dni temu z erecruiter.pl

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej - umowa na zastępstwo

Sprawdzanie zgodności wewnętrznych aktów prawnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,pracowywanie projektów umów i opinii prawnych,udzielanie pomocy Radcom Prawnym w prowadzonych przez..

28 dni temu z erecruiter.pl

Specjalista ds. Obsługi Księgowej Wierzytelności...

Rozliczanie spłat wierzytelności (w tym wierzytelności konsorcjalnych), uruchamianie środkówsporządzanie wyciągów, z ksiąg Banku, zadłużenia klientów w, w tym historii spłat i przebiegu naliczania..

30 dni temu z erecruiter.pl

Specjalista ds. Reklamacji i Rozliczeń Kartowych

Dokonywanie dziennych i miesięcznych rozliczeń kartowych, bankomatowych i terminali POS,dokonywanie rozliczeń z Organizacjami: Visa, MasterCard, i PSP,rozliczanie kosztów i przychodów uczestnictwa..

30 dni temu z erecruiter.pl

Dyrektor Oddziału Banku

Zarządzanie sprzedażą w podległej placówce;Nadzorowanie realizacji założonych celów sprzedażowych i finansowych;Nadzór nad zgodnym ze standardami poziomem jakości obsługi Klientów;Dbanie..

30 dni temu z erecruiter.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości