Firma: ABB SP. Z O.O.

184 oferty pracy

Area Sales ManagerNowe

ABB Sp. z o.opokaż opis

Planowanie izarządzanie działaniami na podległych rynkach, mające na celu zwiększanie bazy klientów izmaksymalizowanie możliwości zdobycia nowych zamówień; Tworzenie iutrzymywanie efektywnych relacji zklientami; Zarządzanie procesami sprzedażowym

Dzisiaj z praca.pl

Production Engineering SupportNowe

ABB Sp. z o.opokaż opis

Review bill of material for products related to the assembly line and maintain proper master data; Manage upgrades and support proper functioning of the machinery; Providing technical support in the programming of machines and optimization of working

Dzisiaj z praca.pl

Engineering Manager

ABB Sp. z o.opokaż opis

Managing new product implementations; Monitoring, analyzing and reacting for the company Key Performance Indicators: Product Cost, Product Quality, Product Delivery Time; Supporting business growth by ensuring that customer expectations are constantl

Wczoraj z praca.pl

Electrical Designer

ABB Sp. z o.opokaż opis

Create the electrical designs based in the customer specification and factory requirements; Perform various engineering tasks involving such functions as analysis, design, development, test, installation and service (while working from instructions

Wczoraj z praca.pl

Specjalista ds. Zakupów Produkcyjnych

ABB Sp. z o.opokaż opis

Przekazywanie dostawcom wymagań dotyczących przedmiotu dostaw iniezbędnych dokumentów; Tworzenie zamówień na materiały iusługi dostawców wsystemie SAP woparciu olistę kwalifikowanych dostawców lub dostawców spoza listy; Wysyłanie zamówień do dos

Wczoraj z praca.pl

Control Systems Engineer

ABB Sp. z o.opokaż opis

Design, configuration and commissioning of Power Grid Automation Systems including network communication equipment; Technical support & training; Solution & product promoting; Small project leader; Installed base maintenance; Responsibility for custo

Wczoraj z praca.pl

Inżynier Produkcji

ABB Sp. z o.opokaż opis

Przygotowywanie dokumentacji technicznej oraz szkoleń wcelu zapewnienia wysokiej jakości procesów; Współpraca zklientami idostawcami; Rozwiązywanie problemów jakościowych wpływających na proces produkcyjny; Implementacja Operational Excellence (Le

Wczoraj z praca.pl

Mechanical Systems Developer

ABB Sp. z o.opokaż opis

Plan, conduct and coordinate various engineering development activities; Prepare reports and related documents in accordance with internal and external requirements; Develop and maintain transformer mechanical design manual, standard BoM structure an

Wczoraj z praca.pl

Inżynier-Elektryk R&D

ABB Sp. z o.opokaż opis

Projektowanie ikonstruowanie aparatów elektrycznych średnich napięć; Wykonywanie iaktualizacja dokumentacji 2D/3D oraz nadzór nad procesem jej wdrażania na produkcji; Analiza ioptymalizacja konstrukcji istniejących oraz nowych produktów zgodnie z

Wczoraj z praca.pl

Mechanical Designer

ABB Sp. z o.opokaż opis

3D modelling and creating of technical drawings, both electrical and mechanical for distribution transformers; Preparation of technical documentation and implementation of material bills for the production system; Identification of any problems or er

Wczoraj z praca.pl

EMEA OpX Specialist - Lighthouse Lean initiative

ABB Sp. z o.opokaż opis

Performing footprint, factory expansions, new factory projects and feasibility studies; Conducting feasibility studies for new factory set ups. Scrutinizing and prioritizing investments and making final recommendations to enable PG/BU decisions; Moni

Wczoraj z praca.pl

Inżynier Testów

ABB Sp. z o.opokaż opis

Przeprowadzanie prawidłowego przebiegu procesu wykonywania testów elementów przemienników częstotliwości średniego napięcia gwarantującego osiągnięcie wymaganej jakości; Wykonywanie niezbędnych robót na stanowiskach należących do Stacji Testów; Dbani

Wczoraj z praca.pl

Lean Manufacturing Expert

ABB Sp. z o.opokaż opis

Leading the deployment of LEAN activities to continuously improve business practices and performance; Responsible for leading, preparing, deploying and monitoring LEAN deployment at a site or Product Group in line with Operations / OPEX strategy; Con

Wczoraj z praca.pl

Inżynier Serwisu

ABB Sp. z o.opokaż opis

Przygotowywanie koncepcji techniczno-cenowych usług serwisowych: wizje lokalne, uzgodnienia techniczne, wyceny; Realizacja izarządzanie projektami: przygotowywanie dokumentacji technicznej, zestawień materiałowych; Nadzór nad realizacją projektu, ud

Wczoraj z praca.pl

Mistrz Produkcji

ABB Sp. z o.opokaż opis

Zapewnienie przestrzegania standardów bezpieczeństwa; Koordynacja prawidłowego przebiegu procesów produkcyjnych itechnologicznych zgodnie zplanem produkcji; Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących instrukcji technologicznych istanowiskowych; Ter

Wczoraj z praca.pl

Assistant

ABB Sp. z o.opokaż opis

Providing employees with information regarding administrative tasks; Dealing with phone calls, taking care of company’s quests and clients; Giving access to Internet for ABB guests; Keeping the register of documents incoming to the company and prepar

Wczoraj z praca.pl

Monter (Zakład Transformatorów Mocy)

ABB Sp. z o.opokaż opis

Przygotowanie podzespołów do montażu transformatora; Montaż rdzenia oraz części aktywnej transformatora; Doprasowanie transformatora po procesie suszenia; Montaż końcowy; Przygotowanie transformatora do prób; Demontaż i pakowanie części do wysyłki

Wczoraj z praca.pl

Principle Maintenance Engineer

ABB Sp. z o.opokaż opis

Manage the process of the introduction of new machinery, plant and equipment from drawing up the specification, to managing suppliers through to full installation in collaboration with all relevant stakeholders; Manage the process of disposal of ob

Wczoraj z praca.pl

Casting Specialist

ABB Sp. z o.opokaż opis

Project management in order to improve and optimize production processes; Manage upgrades and support proper functioning of the machinery; Providing technical support in the programming of machines and optimization of working machines; Standardizatio

Wczoraj z praca.pl

Spawacz

ABB Sp. z o.opokaż opis

Spawanie imontaż konstrukcji stalowych do produkcji transformatorów mocy; Prowadzenie procesu trasowania, cięcia termicznego wramach szczegółowych instrukcji obsługi maszyn. ; Interesującą pracę wfirmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania in

Wczoraj z praca.pl

Specjalista ds. Jakości

ABB Sp. z o.opokaż opis

Tworzenie, monitorowanie ianalizowanie wskaźników jakościowych wcelu identyfikacji obszarów wymagających wprowadzenia działań naprawczych oraz inicjowanie inadzór działań korygujących; Współudział wopracowywaniu ioptymalizacji procesów jakościow

Wczoraj z praca.pl

Magazynier

ABB Sp. z o.opokaż opis

Realizacja rozładunków oraz załadunków samochodów zgodnie zprocedurami; Dokonywanie kontroli ilościowej ijakościowej rozładowywanych jednostek ładunkowych; Wypełnianie dokumentacji transportowej pod kątem zgodności jakościowej iilościowej dostarcz

Wczoraj z praca.pl

Specjalista ds. Lean Manufacturing

ABB Sp. z o.opokaż opis

Budowanie iwdrażanie narzędzi imetodologii zgodnych zfilozofią Lean Management wzakresie produkcji; Analizowanie procesów produkcyjnych pod kątem wyeliminowania strat, usprawnień pracy poszczególnych działów, zredukowania kosztów izwiększenia wy

Wczoraj z praca.pl

Inżynier Serwisu

ABB Sp. z o.opokaż opis

Wykonywanie prac serwisowych wzakresie pojazdów elektrycznych, fotowoltaiki oraz UPS-ów; Konfiguracja urządzeń uKlientów firmy; Przeprowadzanie napraw iprzeglądów prewencyjnych; Współpraca przy doskonaleniu produktów serwisowych; Nadzór nad real

Wczoraj z praca.pl

Operator (Fabryka Silników Elektrycznych)

ABB Sp. z o.opokaż opis

Wykonywanie zadań na określonym przez bezpośredniego przełożonego odcinku pracy wobszarze produkcji podzespołów oraz montażu silników elektrycznych; Realizowanie zadań produkcyjnych zgodnie zobowiązującymi instrukcjami roboczymi, dokumentacją konst

Wczoraj z praca.pl

Operator Maszyn (Fabryka Silników Elektrycznych)

ABB Sp. z o.opokaż opis

Obsługa maszyn skrawających oraz pras hydraulicznych sterowanych numerycznie; Bieżąca kontrola wykonania operacji technologicznych pod względem jakościowym, ilościowym iterminowym; Sprawdzanie wykonanych prac na zgodność zdokumentacją techniczną i

Wczoraj z praca.pl

Winding Specialist

ABB Sp. z o.opokaż opis

Zarządzanie projektami w celu poprawy i optymalizacji procesów produkcyjnych; Zarządzanie uaktualnieniami i wspieranie prawidłowego funkcjonowania maszyn; Wsparcie techniczne w programowaniu i optymalizacji roboczych; Standaryzowanie procesów produkc

Wczoraj z praca.pl

Punching Specialist

ABB Sp. z o.opokaż opis

Managing projects in order to improve and optimize production processes; Managing upgrades and support proper functioning of the machinery; Technical support in the programming of machines and optimization of working machines; Standardization and val

Wczoraj z praca.pl

Welding Specialist

ABB Sp. z o.opokaż opis

Managing projects in order to improve and optimize production processes; Managing upgrades and support proper functioning of the machinery; Technical support in the programming of machines and optimization of working machines; Standardization and val

Wczoraj z praca.pl

Winding Specialist

ABB Sp. z o.opokaż opis

Manage projects to improve and optimizie the production processes; Manage upgrades and support proper functioning of the machinery; Technical support in the programming of machines and optimization of working machines; Standardization and validation

Wczoraj z praca.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości