3-miesięczne płatne staże - powiat człuchowski

Miejsce pracy: Człuchów
Region: Pomorskie
Uprzejmie informujemy o realizacji projektu pn.: „Czas na zmianę!”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, Działanie 5.6 Adaptacyjność pracowników.

W ramach bezpłatnego wsparcia oferujemy:
> doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
> poradnictwo psychologiczne,
> szkolenia prowadzące do podniesienie, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych/rynkowych,
> Staż e zawodowe.

Zapewniamy:
> stypendium Staż owe,
> zwrot kosztów dojazdu,
> materiały szkoleniowe,
> Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
> certyfikowane egzaminy,
> ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed rozpoczęciem Staż u.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienie do projektu lub osoby znajdujące się na okresie wypowiedzenia (pracownik przewidziany do zwolnienia), zamieszkujących na terenie powiatu człuchowskiego w szczególności:
• kobiety
• osoby niepełnosprawne
• osoby w wieku 50 lat i powyżej
• osoby o niskich kwalifikacjach

Wsparcie oferujemy zarówno do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych.

Zapraszam do kontaktu: 500 552 926, mailowo: efs@a-projekt.eu  !!
Rekrutacja trwa! Liczba miejsc ograniczona!
Więcej informacji: http://a-projekt.eu/rpo-wp-dzialanie-5-6-czas-na-zmiane/
Aplikuj na stanowisko:
3-miesięczne płatne staże - powiat człuchowski
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadmości jest wymagana. Treść wiadmości musi być dłuższa niż 5 znaków
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości