3- miesięczne płatne staże - Gdynia

Miejsce pracy: Gdynia
Region: Pomorskie
3- miesięczne płatne Staż e

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do udziału w projekcie, realizowanym w ramach Funduszy Europejskich:
,,Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienie do projektu, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego w szczególności:
• kobiety
• osoby niepełnosprawne
• osoby w wieku 50 lat i powyżej
• osoby o niskich kwalifikacjach

Projekt skierowany jest zarówno do osób, które pracowały na umowę o pracę jak i na umowy cywilno-prawne (tj. umowa zlecenie, umowa o dzieło)

W ramach bezpłatnego wsparcia oferujemy:
• doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem / aktualizacją Indywidualnego Planu Działania
• poradnictwo psychologiczne
• pośrednictwo pracy
• warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy
• szkolenia w zakresie nabywania kompetencji kluczowych (cyfrowych)
• szkolenia prowadzące do podniesienie, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych/rynkowych
Staż e zawodowe


Uczestnikom zapewniamy:
• stypendium szkoleniowe oraz Staż owe
• zwrot kosztów dojazdu, w tym na Staż e,
• catering
• materiały szkoleniowe (w razie potrzeby dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
• Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• certyfikowane egzaminy
• ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed rozpoczęciem Staż uSzczegółowe informacje
TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
tel.: 699 670 246
e-mail: azymutnazatrudnienie@terra-szkolenia.plZobacz inne oferty:

Aplikuj na stanowisko:
3- miesięczne płatne staże - Gdynia
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości